Select Page

رای اکثریت پارلمان افریقا جنوبی به تعطیل سفارت اسرائیل در این کشور

رای اکثریت پارلمان افریقا جنوبی به تعطیل سفارت اسرائیل در این کشور در رای گیری مثبت بود و اکثریت نمایندگان پارلمان آفریقای جنوبی به تعطیلی سفارت اسرائیل در پرتوریا رای دادند.

پیش‌نویس ارائه شده در شامگاه سه‌شنبه ۲۱ نوامبر با رأی موافق ۲۴۱ نماینده به تصویب رسید.

مجلس شورای ملی آفریقای جنوبی ۴۰۰ نماینده دارد. با این حال، تصمیم نهایی در مورد بستن سفارت اسرائیل در اختیار سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی است.

درخواست بحث پارلمانی در مورد تعطیلی سفارت اسرائیل را سومین حزب بزرگ اپوزیسیون ارائه کرده است. حزب حاکم “کنگره ملی آفریقا” از این اقدام به شرط حفظ کانال دیپلماتیک با اسرائیل حمایت کرده بود.

پمی ماجودینا، نماینده کنگره ملی آفریقا، خواستار این شد که سفارت تا زمان توافق آتش‌بس در خاورمیانه بسته بماند.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین