Select Page

نگرانی برنامه جهانی غذا و سازمان بین المللی مهاجرت از وضیعت پناهجویان برگشته از پاکستان

برنامۀ جهانی غذا در افغانستان می‌گوید، روزانه شاهد سرازیر شدن هزاران مهاجر افغان است که همه دارایی‌شان به شمول خانه‌هایشان را در پاکستان ترک می‌کنند و به بسیار وقت نامناسب به افغانستان می‌آیند.

هاشیویی لی رئیس این برنامه در افغانستان گفته که مهاجرین افغان که برگشت می‌کنند، فقیر هستند و به کشوری می‌آیند که یک سوم آنها نمی‌دانند وعدۀ غذایی خود را از کجا تهیه کنند و با آیندۀ تاریک روبه‌رو هستند.

خانم لی در یک نوار ویدیویی که در رسانه های اجتماعی بخش افغانستان برنامه جهانی غذا نشر شده، وضعیت کنونی افغانستان را دشوار توصیف کرده است.

به بیان او، در حالیکه در افغانستان تنها چند هفته به زمستان باقی مانده است، در این زمان بسیاری از خانواده‌ها در حال بازگشت از پاکستان هستند و این کشور به دلیل زلزله‌های ویرانگر، اقتصاد ضعیف و تغییرات اقلیمی با بحران‌های زیادی مواجه است.

رئیس برنامۀ جهانی غذا در افغانستان درخواست ۱۶ میلیون دالر امریکایی کمک فوری کرده است تا به گفتۀ وی برای نزدیک به یک میلیون افغان کمک صورت گیرد.

همزمان سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) نیز با انتشار ویدئویی از وضعیت مهاجران افغان که به کشور بازگشته اند ابراز نگرانی کرده و گفته است که در زمانی که زمستان در راه است، آنها به غذا، سرپناه و مراقبت‌های صحی نیاز دارند.این سازمان می‌افزاید که ۶۰ درصد افغان‌های برگشت کننده را کودکان تشکیل می‌دهند.آی او‌ ام به تهدیدات احتمالی که زنان و اقلیت‌های قومی پس از برگشت به افغانستان به آنها مواجه خواهند شد، نیز اشاره کرده است.

جستجو

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین

تازه ترین ها از تلویزیون جهانی زرین

Loading...

Recent Videos

Loading...

Category Posts

Pashto News

Loading...

خبرهای پ