Select Page

ووشوکار افغان در ایتالیا مدال طلا گرفت

یک ووشوکار افغان به نام مرتضی صفدی مدال طلای پنجمین دوره مسابقات قهرمانی ووشو دراگون کریسمس ایتالیا را به دست آورد. صفدی که مقیم ایتالیا است در وزن 48 کیلوگرم در دسته نوجوانان شرکت کرد.

صفدی در دور اول حریف ایتالیایی را شکست داد. او در دور دوم حریف اسپانیایی را شکست داد. او در فینال حریف آلمانی را شکست داد و مدال طلا را از آن خود کرد.

این مسابقات توسط آکادمی مرکزی ووشو کاتانزارو و با همکاری فدراسیون ووشو ایتالیا و در منطقه کالابریا برگزار شد. در این مسابقات ورزشکارانی از ایتالیا، اسپانیا و آلمان به رقابت پرداختند.

پیروزی صفدی یک دستاورد مهم برای ورزشکاران افغانستان است. این نشان می دهد که ورزشکاران افغان حتی زمانی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند می توانند به دستاوردهای بزرگ دست یابند. مدال طلای صفدی نیز به ارتقای جایگاه افغانستان در صحنه بین المللی کمک می کند.

صفدی این پتانسیل را دارد که در آینده به موفقیت های بزرگتری دست یابد. او یک ورزشکار با استعداد است که آینده درخشانی در پیش دارد

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین