Select Page

طالبان برای 4692 کارگر در هرات پول نقد توزیع می کند

مقامات محلی طالبان در هرات از توزیع پول نقد بین 4692 کارگر در این ولایت خبر داده اند.

ریاست احیا و انکشاف دهات طالبان در هرات گفته است که در ازای دریافت برنامه پول نقد به 4692 کارگر در ولسوالی کشن این ولایت از سوی نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) پول نقد دریافت کرده اند.

بر اساس معلومات این ریاست، ۷۷ کارگر ماهر برای ۱۴۴۹ روز کار روزانه ۷۰۰ افغانی و به ۴۶۱۵ کارگر غیر ماهر برای ۲۴۱۹۷ روز کار روزانه ۴۰۰ افغانی حقوق دریافت کرده اند.

کارگران استخدام شده در زمینه های پاکسازی جاده و سنگ ریزه، نظافت کانال و خندق، پل سازی و دیوارسازی کار می کردند.

برنامه پول در ازای کار یک ابتکار مورد حمایت سازمان ملل است که هدف آن فراهم کردن درآمد و فرصت های شغلی برای افراد آسیب پذیر در افغانستان است. این برنامه در چندین ولایت کشور از جمله هرات تطبیق شده است.

مقامات طالبان در هرات گفته اند که برنامه پول نقد بخشی از تلاش های آنها برای بهبود زندگی مردم این ولایت است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین