Select Page

قزاقستان طالبان را از لیست تروریستی خارج کرد

سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان روز جمعه گفت که قزاقستان طالبان را از فهرست سازمان های تروریستی خود خارج کرده است.

ابایی صمدیاروف، سخنگوی این دفتر گفت که این تصمیم مطابق با رویکرد سازمان ملل در قبال طالبان در افغانستان اتخاذ شده است.

اسمادیاروف گفت: «قزاقستان به طور مرتب فهرست ملی خود از سازمان های تروریستی ممنوعه در جمهوری قزاقستان را بررسی می کند تا آن را به روز کند. به عنوان بخشی از این روند، تصمیم گرفته شد که طبق رویه سازمان ملل، طالبان از آن حذف شوند.»

این سخنگو تصریح کرد که طالبان در حال حاضر در فهرست سازمان های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار ندارند.

وزارت خارجه طالبان نیز به نقل از سفیر قزاقستان در کابل این خبر را تایید کرد.

این تصمیم تغییر قابل توجهی در سیاست قزاقستان در قبال طالبان است. این کشور قبلاً در سال 2005 طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده بود.

این تصمیم را می توان نشانه ای از تمایل قزاقستان برای تعامل با طالبان دانست که از اوت 2021 کنترل افغانستان را در دست دارد.

قزاقستان در ماه های اخیر چندین گام برای عادی سازی روابط با طالبان برداشته است. در ماه سپتامبر، وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد که دیپلمات های طالبان را در سفارت خود در کابل می پذیرد.

تصمیم حذف طالبان از فهرست تروریستی قزاقستان احتمالا مورد استقبال طالبان قرار خواهد گرفت. این گروه از زمان به دست گرفتن کنترل افغانستان به دنبال شناسایی و مشروعیت بین المللی بوده است.

مشخص نیست که این تصمیم چه تأثیری بر سیاست های دیگر کشورها در قبال طالبان خواهد داشت. با این حال، این نشانه پیشرفت طالبان در تلاش های خود برای به دست آوردن مقبولیت بین المللی است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین