Select Page

مقامات طالبان در هرات تجهیزات پزشکی را در اختیار شفاخانه زایشگاه قرار می دهند

مقامات محلی طالبان در ولایت هرات اعلام کرده اند که تجهیزات پزشکی را در اختیار زایشگاه این ولایت قرار داده اند.

ریاست صحت طالبان در هرات می گوید که یک محموله تجهیزات طبی از سوی دفتر جیپاگو با حضور غلام محمد حنیف، معاون صحت این ولایت در اختیار زایشگاه هرات قرار گرفت. ، دستگاه های ساکشن، پایه ها، سرم ها، کابینت ها، صندلی های اداری، فشار سنج و گوشی های پزشکی. ارزش این تجهیزات بیش از یک میلیون افغانی است.

حنیف گفت که تامین تجهیزات پزشکی به بهبود کیفیت مراقبت در زایشگاه کمک می کند. وی همچنین از حمایت دفتر جیپاگو تشکر کرد.

دفتر جیپاگو یک سازمان غیر انتفاعی است که کمک های بشردوستانه را به افغانستان ارائه می کند. این دفتر تجهیزات پزشکی و سایر کمک ها را به تعدادی از شفاخانه ها و کلینیک ها در افغانستان ارائه کرده است.

تهیه تجهیزات پزشکی برای زایشگاه هرات یک اتفاق خوشایند است. حصول اطمینان از دسترسی زنان و کودکان به مراقبت های صحی با کیفیت، به ویژه در افغانستان که هنوز چالش های زیادی وجود دارد، مهم است.

Author

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین