Select Page

مقامات طالبان در پنجشیر پروژه های انکشافی g20 را افتتاح کردند

مقامات محلی طالبان در ولایت پنجشیر اعلام کرده اند که با کمک مالی بانک جهانی 20 پروژه انکشافی را در این ولایت افتتاح کرده اند و صندوق امانی بازسازی افغانستان موزون گفت که این پروژه ها به بهبود زندگی مردم پنجشیر کمک خواهد کرد. وی همچنین از حمایت بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان تشکر کرد.

افتتاح 20 پروژه انکشافی در پنجشیر یک اتفاق مثبت است. این مهم است که اطمینان حاصل شود که همه افغان ها به خدمات اولیه دسترسی دارند، به ویژه در مناطقی که تحت تأثیر درگیری قرار گرفته اند.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین