Select Page

پیتر ماگوبان، عکاس خبرنگار آفریقای جنوبی در سن 91 سالگی درگذشت

پیتر ماگوبان، عکاس مشهور آفریقای جنوبی که مبارزات سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی را برای دهه‌ها تحت آپارتاید ثبت کرده بود، روز دوشنبه در سن 91 سالگی درگذشت.

ماگوبان یکی از معدود عکاسان سیاه پوستی بود که در دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی کار می کرد. کار او کمک کرد تا وحشیگری این سیستم مورد توجه جهانیان قرار گیرد.

او در سال 1955 به مجله درام پیوست و به سرعت به خاطر تصاویر زندگی روزمره سیاه پوستان آفریقای جنوبی شهرت یافت. یکی از نمادین ترین تصاویر او که در سال 1956 گرفته شده است، دختری سفیدپوست را نشان می دهد که روی نیمکتی با علامت “فقط اروپاییان” نشسته است در حالی که خدمتکار سیاه پوستی پشت سر او نشسته و موهایش را شانه می کند.

در دهه 1960، مگوبان وقایع مهم در مبارزات ضد آپارتاید، از جمله دستگیری نلسون ماندلا و قیام سووتو در سال 1976 را پوشش داد. عکس های او از قیام، که در آن پلیس صدها دانشجوی سیاهپوست را به ضرب گلوله کشته و کشته شد، به جلب حمایت بین المللی کمک کرد. برای پایان آپارتاید

Magubane مرتباً توسط دولت آفریقای جنوبی مورد آزار و اذیت، حمله و دستگیری قرار می گرفت. وی همچنین در سال ۱۳۴۸ به مدت ۵۸۶ روز در سلول انفرادی زندانی بود.

ماگوبان با وجود آزار و شکنجه ای که با آن روبرو شد، به مستندسازی مبارزه برای آزادی در آفریقای جنوبی ادامه داد. در سال 1990 پس از آزادی ماندلا از زندان به عنوان عکاس رسمی نلسون ماندلا منصوب شد.

آثار مگوبان به عنوان یک رکورد اساسی از دوران آپارتاید در نظر گرفته می شود. عکس های او به تغییر جهان و ایجاد آفریقای جنوبی عادلانه تر کمک کرد.

در بیانیه ای، سیریل رامافوزا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفت که ماگوبان “یک میهن پرست واقعی” بود که “زندگی خود را وقف مستندسازی مبارزه برای آزادی در آفریقای جنوبی کرد.”

رامافوسا افزود که کار ماگوبان “به نسل های آینده الهام بخش خواهد بود

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین