Select Page

طالبان برای 3426 خانواده نیازمند در تخار کمک های غذایی توزیع می کند

مقامات محلی طالبان در ولایت تخار می گویند که برای 3426 خانواده نیازمند در این ولایت کمک های غذایی توزیع کرده اند.

ریاست احیا و انکشاف دهات طالبان در تخار گفت که این کمک ها به خانواده های ولسوالی های حضرت صموت، کولفگان و نمک آب توزیع شده است.

این کمک ها با کمک مالی برنامه جهانی غذا (WFP) توزیع شد. این کمک ها شامل آرد، روغن، عدس و پر (یک غذای مقوی برای کودکان) بود.

طالبان از زمان کنترل این کشور در آگوست 2021 به خانواده های نیازمند در افغانستان کمک های غذایی توزیع می کند. WFP شریک اصلی در این تلاش ها بوده است.

توزیع کمک های غذایی یک گام مثبت از سوی طالبان است، اما باید توجه داشت که برای رفع نیازهای میلیون ها افغان که با گرسنگی روبرو هستند، کافی نیست. جامعه جهانی باید به کمک های بشردوستانه به افغانستان برای جلوگیری از یک بحران بزرگ انسانی ادامه دهد.

Author

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین