Select Page

یک مقام طالبان در بلخ به اتهام فساد بازداشت شد

منابع محلی در ولایت بلخ می گویند که مفتی نصیر احمد ابوخالد، رئیس وزارت کار و امور اجتماعی طالبان در بلخ توسط اداره اطلاعات این گروه بازداشت شده است.

به گفته این منابع، اداره اطلاعات طالبان وی را به اتهام فساد بازداشت کرده است.

مفتی نصیر احمد از طالبان ازبکستان و باشنده ولسوالی شولغره ولایت بلخ است.

مقامات محلی طالبان در بلخ تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده اند.

این در حالی است که در گذشته تعدادی از مقامات طالبان به اتهامات مختلف توسط نیروهای این گروه بازداشت شده بودند.

دستگیری مفتی نصیر احمد نشانه آن است که طالبان در حال سرکوب فساد در صفوف خود هستند. این گروه وعده مبارزه با فساد را داده است، اما خود با اتهامات فساد روبرو شده است.

طالبان تاکنون در مورد این بازداشت چیزی نگفته اند.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین