Select Page

پاکستان و افغانستان برای افزایش تجارت فرامرزی توافق کردند

پاکستان و افغانستان توافق کردند تا تجارت فرامرزی را با اجازه دادن به 900 کامیون تجاری برای عبور روزانه از مرز تورخم افزایش دهند.

این توافق در نشست کمیته مدیریت مرزی پاکستان و افغانستان که روز جمعه در مرز تورخم برگزار شد، حاصل شد.

مقامات پاکستانی گفتند که سرعت آهسته ترخیص کالا از گمرک باعث وارد آمدن خسارت به بازرگانان دو کشور شده است. آنها از طالبان خواستند که مدت زمان وقفه ترخیص گمرکی را که در حال حاضر از ساعت 2 صبح تا 10 صبح است، کاهش دهند.

طالبان هنوز در مورد این توافق اظهار نظر نکرده است.

افزایش تجارت فرامرزی به عنوان یک تحول مثبت برای هر دو کشور تلقی می شود. این می تواند به افزایش رشد اقتصادی و ایجاد شغل در افغانستان و پاکستان کمک کند.

مرز تورخم شلوغ ترین گذرگاه مرزی افغانستان و پاکستان است. روزانه هزاران نفر و کامیون از آن استفاده می کنند.

توافق افزایش تجارت فرامرزی نشانه بهبود روابط دو کشور است. طالبان گفته است که به توسعه تجارت و سرمایه گذاری با پاکستان متعهد است.

این توافقنامه همچنین به عنوان راهی برای رسیدگی به چالش های اقتصادی پیش روی افغانستان تلقی می شود. این کشور در تلاش است تا پس از چندین دهه جنگ و درگیری بهبود یابد.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین