Select Page

معلمان پوهنتون شیخ زاده افغانستان در ولایت خوست می گویند که حقوق در سه ماه گذشته پرداخت نشده است

برخی از معلمان پوهنتون شیخ زاده در ولایت خوست افغانستان می گویند که سه ماه است که حقوق آنان از سوی حکومت طالبان پرداخت نشده است.

به گفته این معلمان، وزیر تحصیلات عالی طالبان خواستار کاهش معاش ماهانه معلمان این دانشگاه شده است.

برخی از معلمان دانشگاه شیخ زاده می گویند که بنیاد شیخ زاده در امارات متحده عربی معاش تمامی معلمان و کارمندان را به وزارت تحصیلات عالی طالبان ارسال کرده است. با این حال، وزیر تحصیلات عالی طالبان به مقامات دانشگاه گفته است که معاشات فعلی معلمان بسیار زیاد است و باید کاهش یابد.

ساختمان های پوهنتون شیخ زاده خوست و شفاخانه قدری توسط امارات متحده عربی در خوست ساخته شده و همکاری های مالی آن با دانشگاه ادامه دارد.

وزارت تحصیلات عالی طالبان هنوز در مورد معاشات معلمان و دیگر کارمندان دانشگاه شیخ زاده اظهار نظری نکرده است. حدود 300 معلم و کارمند اداری در دانشگاه شیخ زاده خوست کار می کنند دانشگاه شیخ زاده خوست یک دانشگاه دولتی است که در سال 1990 تأسیس شد. این دانشگاه یکی از بزرگترین دانشگاه های افغانستان است که تعداد دانشجویان آن بالغ بر 10000 نفر می باشد. این دانشگاه برنامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد را در زمینه های مختلف از جمله علوم، مهندسی، پزشکی و تجارت ارائه می دهد.

طالبان در ماه اوت 2021 کنترل افغانستان را به دست گرفتند. از آن زمان، دولت برای ارائه خدمات اولیه از جمله آموزش با مشکل مواجه شده است. در دانشگاه. معلمان در حال حاضر با چالش هایی مانند کمبود منابع و امنیت روبرو هستند. پرداخت نشدن حقوق کار را برای آنها دشوارتر می کند.

عدم پرداخت حقوق نیز احتمالاً بر روحیه معلمان تأثیر منفی خواهد گذاشت. معلمان در حال حاضر از وضعیت افغانستان احساس ناامیدی و تضعیف روحیه می کنند. عدم پرداخت معاش فقط اوضاع را بدتر می کند دولت طالبان باید فورا معاش معلمان دانشگاه شیخ زاده را بپردازد. این امر ضروری است تا اطمینان حاصل شود که دانشگاه می تواند به ارائه آموزش با کیفیت به دانشجویان ادامه دهد

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین