Select Page

بیش از 120 پناهجوی افغان هنوز در فرودگاه گوارولوس برزیل سرگردان هستند

حداقل 122 پناهجوی افغان که پس از سقوط کابل به دست طالبان با ویزای بشردوستانه به برزیل گریختند، با گذشت بیش از دو سال از ورودشان همچنان در فرودگاه گوارولوس در شهر سائوپائولو برزیل سرگردان هستند.

خبرگزاری Agência Brasil گزارش داد که پناهجویان در انتظار انتقال از فرودگاه به محل اقامت دائم هستند. بر اساس این گزارش، غذا و مراقبت های پزشکی از سوی سازمان های امدادی به پناهندگان ارائه می شود.

مقامات برزیلی گفته اند که پناهگاه هایی که شناسایی شده اند ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتر را ندارند.

پناهندگان از همه اقشار از جمله خانواده های دارای فرزند، زنان مجرد و مردان هستند. آنها پس از تسلط طالبان بر این کشور در اوت 2021 از افغانستان گریختند.

بسیاری از پناهندگان نگران آینده خود در برزیل هستند. آنها می گویند که برای یادگیری زبان پرتغالی و یافتن شغل مشکل دارند. آنها همچنین نگران بازگرداندن آنها به افغانستان هستند، جایی که ممکن است با آزار و اذیت طالبان روبرو شوند.

دولت برزیل گفته است که برای یافتن مسکن دائمی برای پناهجویان تلاش می کند. با این حال، این روند بیش از حد انتظار طول می کشد.

Author

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین