Select Page

ستیزه جویان سومالی هلیکوپتر سازمان را توقیف کردند

شبه نظامیان سومالیایی وابسته به القاعده یک هلیکوپتر سازمان ملل را پس از فرود اضطراری در قلمرو تحت کنترل این گروه توقیف کردند. در منطقه گالگادود به دلیل مشکل فنی.

علی گفت که دو شهروند سومالیایی و حداقل پنج خارجی در این بالگرد بودند. این هلیکوپتر حامل تجهیزات پزشکی بود و برای تخلیه سربازان مجروح از منطقه گالگادود در حرکت بود.

دفتر نمایندگی سازمان ملل در سومالی (UNSOM) این حادثه را تایید کرده و گفته است که در حال جمع آوری اطلاعات است.

توقیف هلیکوپتر سازمان ملل یک شکست بزرگ برای سازمان ملل است که برای ایجاد ثبات در سومالی تلاش کرده است. این حادثه همچنین یادآور تهدید مداوم شبه نظامیان مرتبط با القاعده در منطقه است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین