Select Page

سازمان های بین المللی کمک به خانواده های فقیر در افغانستان کمک های نقدی و غذایی را توزیع می کنند

سازمان های بین المللی کمک های نقدی و کمک های غذایی را برای خانواده های فقیر در ولایت های غزنی و ننگرهار افغانستان توزیع کرده اند.

در غزنی، برنامه جهانی غذا (WFP) کمک های نقدی را برای 2810 خانواده نیازمند در مرکز شهر توزیع کرد. در ننگرهار، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) برای 880 خانواده که اخیراً از پاکستان به کشور بازگشته بودند، کمک های غذایی توزیع کرد. این کمک ها شامل آرد گندم، روغن، عدس و نمک بود. این کمک ها در حالی صورت می گیرد که افغانستان با یک بحران انسانی شدید مواجه است. این بحران ناشی از عوامل متعددی از جمله تسلط طالبان، خروج نیروهای آمریکایی و همه گیری کووید-19 است.

WFP گفته است که به 22 میلیون نفر در افغانستان یا حدود نیمی از جمعیت کمک های غذایی ارائه می کند. OCHA گفته است که به 22 میلیون نفر در افغانستان یا حدود نیمی از جمعیت کمک های بشردوستانه ارائه می کند.

کمک های سازمان های بین المللی به تامین غذا و سایر اقلام ضروری برای خانواده های نیازمند کمک می کند. با این حال، برای رسیدگی به ابعاد بحران انسانی در افغانستان به کمک های بیشتری نیاز است.

Author

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین