Select Page

بسته ماندن دروازه تورخم برای سومین روز به روی موترهای باربری.

دروازه تورخم به‌روی لاری‌های حامل اموال تجار برای سومین روز بسته ماند.  

رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند، گفتگوها میان مقام‌های سرحدی پاکستان و افغانستان برای بازگشایی این دروازه نتیجه‌ای درپی نداشته است.

بر اساس تصمیم جدید اسلام‌آباد، درایوران بدون ویزه و پاسپورت اجازه عبور از این دروازه را ندارند.  

کابل نیز در اقدام بالمثل به لاری‌‌های بازرگانی پاکستان اجازه داخل شدن به افغانستان را نداده است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین