Select Page

زمین‌لرزه هرات: یونیسف نسبت به تهدید جان کودکان هشدار داد

 با  آن‌ که حدود ۱۰۰ روز از زمین‌لرزه‌های مرگبار هرات می‌گذرد، اما اثرات‌ آن هنوز باقی است و بازمانده‌گان این رویداد طبیعی در بی‌سرپناهی و گرسنه‌گی به‌سر می‌برند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در پیامی نسبت به تهدید جان کودکان آسیب‌دیده از این رویداد طبیعی هشدار داده است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین