Select Page

پاکستان: شیخ رشید، رهبر حزب عوامی مسلم لیگ، در جریان اعتراضات به بازداشت عمران خان بازداشت شد

پولیس پاکستان روز سه‌شنبه شیخ رشید، وزیر داخله پیشین این کشور و رهبر حزب عوامی مسلم لیگ را بازداشت کرد. روزنامه دان گزارش داد که آقای رشید به اتهام حمله به یک دفتر سازمان استخبارات این کشور در جریان اعتراضات به بازداشت عمران خان دستگیر شده است

Author

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین