Select Page

طالبان رادیو «نن» درخواست را به دلیل «موضوع حقوقی» بستند

مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که رادیوی خصوصی «نن» در خوست به‌دلیل آن‌چه که «موضوع حقوقی» خوانده می‌شود، به دستور طالبان در این ولایت بسته شده و از فعالیت بازمانده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر خبرنامه‌ای نگاشته است که نیروهای مربوط به فرماندهی امنیه طالبان در خوست حوالی ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز سه‌شنبه، ۲۶ جدی با حضور در ساختمان «رادیو نن» در ناحیه دوم این ولایت، ضمن تهدید کارمندان، با توسل به زور، وسایل و تجهیزات این رادیو را از ساختمان این رسانه بیرون کرده و دروازه آن را بستند.

این نهاد با ابراز نگرانی عمیق نسبت به این رویداد، خواستار بازگشایی هرچه زودتر و بدون قیدوشرط این رسانه شده است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین