Select Page

هشدار برنامه جهانی غذا از کاهش کمک‌ها به افغانستان.

برنامه جهانی غذا از کاهش کمک‌هایش به دلیل کمبود بودیجه در افغانستان خبر داده و در صفحه ایکس نگاشته است که در حال حاضر نزدیک به ۲۰ میلیون تن در افغانستان نمی دانند وعده‌های غذایی بعدی شان را از کجا تامین کنند. با این حال برنامه جهانی تصریح کرده است که ‏این سازمان هم‌چنان گفته است که این کاهش، اندازه و دامنه‌ کمک‌های غذایی و نقدی را شامل می‌شود.

Author

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین