Select Page

سنگ خور افغانستان مقابل نورالدین اف

قرار است واحد نژند ملقب به «سنگ خور» اینبار مقابل ورزشکار تاجیکستانی بنام رمضان نورالدین اف داخل قفس مبارزه شود.

نژند 30 سال سن دارد و تا حال 9 رقابت حرفه یی در رشته MMA داشته که نتیجه آن 7 پیروزی و 2 شکست است.

نورالدین اف که 35 ساله است وی تا حال در رشته MMA تجربه ندارد و این اولین رقابت وی در این رشته است.

لازم به ذکرست که نورالدین در رشته بوکس هم مبارزه ثبت رکورد ندارد تنها در رشته کیک بوکس حرفه یی دو رقابت ثبت سایت جهانی دارد که یکی مسابقه را واگذار و دیگر آن بدون نتیجه به پایان رسیده است.

رقابت نژند و نورالدین اف به تاریخ سوم ماه فبروری (14 روز بعد) در دور هفدهم سازمان NFC در شهر دسلدوف جرمنی برگزار می گردد. یادآوری: واحد نژند چند روز قبل در یک نوار ویدیوی گفته بود حالا هیچ کسی را بالاتر از خودش در میان افغان ها نمی بینید که به سطح وی مسابقه انجام دهد.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین