Select Page

افزایش حضور داعش و تی‌تی‌پی در مرزهای تاجیکستان و افغانستان

افزایش حضور داعش و تی‌تی‌پی در مرزهای تاجیکستان و افغانستان

اندری سردیوکوف، یک مقام ارشد نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی (سی‌اس‌تی‌او) می‌گوید که حضور جنگ‌جویان داعش و تحریک طالبان پاکستانی در نزدیکی‌های مرز تاجیکستان با افغانستان بیشتر شده است.

خبرگزاری تاس روسیه به نقل از سردیوکوف گزارش داده که «تروریستان بین‌المللی» و گروه‌های افراطی، از جمله شاخه خراسان داعش و القاعده تهدید بزرگ به کشورهای آسیای مرکزی است.

سردیوکوف همچنان از ایجاد کمپ‌های آموزشی «گروه‌های تروریستی» در افغانستان نگرانی کرده و گفته که حضور جنگ‌جویان خارجی به‌ویژه در شمال این کشور گسترش یافته است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین