Select Page

طوماری در اعتراض به سرکوب زنان به کمیته حقوق بشر فنلاند ارائه شد

طوماری در اعتراض به سرکوب زنان به کمیته حقوق بشر فنلاند ارائه شد

خانه فرهنگ هزاره روز چهارشنبه، ۲۵ دلو اعلام کرد که با کمیته حقوق بشر و نمایندگان پارلمان فنلاند در مورد سرکوب زنان و دختران، به ویژه زنان و دختران هزاره در افغانستان و همچنین موج جدید حملات سازمان یافته علیه این اقلیت قومی، دیدار و گفتگو کرده است.

بر اساس اعلامیه این نهاد، دو طرف در این دیدار در مورد وضعیت دشوار زنان افغانستان، به طور خاص بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی زنان و دختران هزاره و تاجیک و همچنین سرکوب و به حاشیه راندن هزاره ها بحث و گفتگو کردند.

در این بیانیه آمده است که در این دیدار، طوماری که توسط خانه فرهنگ هزاره ها در فنلاند تهیه شده بود، به خانم اینکا هوپسو، مسئول و سخنگوی کمیته حقوق بشر و خانم نسیمه رزمیار، عضو کمیته حقوق بشر پارلمان فنلاند و معاون حزب سوسیال دموکرات ارائه شد.

در طومار دادخواهی خانه فرهنگ هزاره از پارلمان و دولت فنلند خواسته شده است که با توجه به جایگاه مهم فنلند در عرصه بین المللی در حوزه حقوق بشر، از حقوق زنان و برابری در زمینه توقف فوری سرکوب زنان افغانستان، به ویژه زنان و دختران هزاره حمایت کنند.

شهروندان کشور در این دیدار از کمیته حقوق بشر فنلاند خواستار آموزش، تحصیل و کار زنان، جلوگیری از ادامه سرکوب و نسل کشی هزاره ها، به رسمیت شناختن نسل کشی هزاره ها و آپارتاید جنسیتی از سوی سازمان ملل متحد و دادگاه کیفری بین المللی شدند.

آنها همچنین بر اعطای بورسیه تحصیلی به دختران و همچنین ویزای بشردوستانه برای زنان و دختران تاکید کردند.

خانم اینکا هوپسو و نسیمه رزمیار نیز در پاسخ به این سخنان، ضمن تأکید بر موضوع حقوق بشر، حقوق زنان و اهمیت ادامه آموزش زنان در افغانستان، گفتند که مسائل حقوق بشر و حقوق زنان از موضوعات اساسی است و در راستای تحقق ارزش های حقوق بشری و حقوق زنان و گروه های آسیب پذیر تلاش خواهند کرد.

اخیراً، بازداشت های خودسرانه زنان و دختران از مناطق هزاره و تاجیک نشین کابل و ولایات مختلف کشور توسط طالبان به بهانه حجاب واکنش برانگیز شده است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین