Select Page

اعتصاب داکتران و کارمندان شفاخانه چاه‌آب در تخار

اعتصاب داکتران و کارمندان شفاخانه چاه‌آب در تخار

منابع محلی در تخار می‌گویند که داکتران و کارمندان صحی در ولسوالی چاه‌آب این ولایت به‌دلیل پایین آمدن معاشات‌شان از سوی موسسه آقاخان اعتصاب کاری کرده‌اند.

منابع  می‌گویند که عرضه خدمات صحی در این ولسوالی به حمایت مالی یونیسف برای موسسه آقاخان سپرده شده و این دفتر مکلف به پرداخت معاشات کارمندان و داکتران این شفاخانه است.

به گفته منابع، اکنون موسسه آقاخان معاش داکتران و کارمندان شفاخانه چاه‌آب را بدون توافق با آنان حدود ۷۰درصد کاهش داده است.

از جانبی، مسوول موسسه آقاخان در تخار می‌گوید که دفتر مرکزی این موسسه در کابل به او اجازه گفت‌وگو با رسانه‌ها را نداده است.

ریاست صحت عامه طالبان در تخار نیز در این مورد ابراز نظر نکرده است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین