Select Page

اجازه درس خواندن دختران در انستیتوت‌های طبی ۱۱ ولایت از سوی طالبان

اجازه درس خواندن دختران در انستیتوت‌های طبی ۱۱ ولایت از سوی طالبان

وزارت صحت عامه طالبان گفته است که دختران اجازه دارند در انستیتوت‌های طبی در ۱۱ ولایت شمال و جنوب افغانستان درس بخوانند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که در ولایت‌های پروان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان، میدان‌وردک، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوگر، خوست و بامیان دختران فارغ از صنف ۱۲ برای شمولیت در انستیتوت‌های طبی دولتی ثبت نام کرده می‌توانند.

در گزارش آمده است که وزارت صحت عامه طالبان به ریاست‌های این وزارت در ولایت‌ها دستور داده است تا دختران فارغ صنف ۱۲ را در این انستیتیوت‌ها جذب کنند.

با این حال، در مورد جذب این دختران به دیگر موسسه‌های تحصیلات عالی چیزی گفته نشده است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین