Select Page

تخریب ده‌ها مکان تاریخی توسط بلدوزر در افغانستان

تخریب ده‌ها مکان تاریخی توسط بلدوزر در افغانستان

محققان دانشگاه شیکاگوی امریکا می‌گویند که ده‌ها مکان تاریخی در افغانستان به‌هدف «غارت سیستماتیک» آثارباستانی توسط بلدوزر تخریب شده است.

ای‌اوال گزارش داده که روند تخریب این مکان‌ها در حکومت قبلی آغاز شده بود و در حکومت فعلی شدت یافته است

محققان مرکز حفاظت از میراث فرهنگی دانشگاه شیکاگو با کمک تصاویر ماهواره‌ای و وسایل دیگر، بیش از ۲۹ هزار محوطه باستانی را در سراسر افغانستان شناسایی کرده‌اند.

به گفته گیل استاین، مدیر این مرکز برخی از این مکان‌ها به تازه‌گی توسط بولدوزر تخریب شده است.

براساس یافته‌های محققان، ۱۶۲ شهرک باستانی در افغانستان بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ با سرعت ویران شده است.

بیشتر مکان‌های تاریخی تخریب شده که از سوی محققان شناسایی شده‌، در غرب شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ، قرار داردند که بیش از دو هزار سال پیش مرکز باختر بود.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین