Select Page

تحریم مقام‌های یک زندان در روسیه به دلیل مرگ ناوالنی از سوی بریتانیا

تحریم مقام‌های یک زندان در روسیه به دلیل مرگ ناوالنی از سوی بریتانیا

بریتانیا شش نفر از مقام‌های بلندپایه زندانی را که الکسی ناوالنی، یکی از مخالفان سیاسی سرشناس روسیه در آن جان باخته بود، تحریم کرده است.

براساس این تحریم، دارایی‌های این مقام‌ها مسدود و سفر آنها به بریتانیا ممنوع شده است.

رئیس و پنج معاون زندانی در نزدیک قطب شمال که آقای ناوالنی در آن محبوس بود، از سوی بریتانیا تحریم شدند.

دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا گفت:«کسانی که مسئول رفتار وحشیانه علیه ناوالنی هستند، پاسخگو خواهند بود.»

بریتانیا همچنین خواستار تحویل فوری جسد ناوالنی به خانواده او و انجام تحقیقات کامل و شفاف شده است.

وزیر خارجه بریتانیا گفت:« روشن است که مقام‌های روسیه، ناوالنی را یک تهدید می‌دانستند و بارها سعی کردند او را ساکت کنند.»

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین