Select Page

آزاد شدن یک شهروند اتریشی با میانجی‌گری قطر از زندان طالبان

آزاد شدن یک شهروند اتریشی با میانجی‌گری قطر از زندان طالبان

وزارت امور خارجه قطر اعلام کرده که با تلاش و میانجی‌گری‌های این کشور یک زندانی اتریشی از نزد طالبان آزاد شده و به دوحه رسیده است.

وزارت خارجه قطر به نقل از محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی، معاون وزیر خارجه قطر نوشته که وی از طالبان به‌منظور همکاری در آزادی این شهروند اتریش سپاس‌گزاری کرده است.

او افزوده که قطر از روابط دوجانبه قوی با جمهوری اتریش برخوردار بوده و از آزادی این شهروند خرسند است.

وی تصریح کرده است که قطر به تلاش‌های ميانجی‌گری خود در حل مناقشات از طريق گفت‌وگوی سازنده و روش‌های صلح‌آميز برای ارتقای صلح و ثبات در منطقه و جهان ادامه خواهد داد.

با این حال، در مورد هویت این شهروند اتریش و دلیل زندانی شدنش جزییات ارایه نشده است.
طالبان نیز تا کنون در این مورد چیزی نگفته‌اند

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین