Select Page

هشدار مرکز خبرنگاران نسبت به احتمال صدور فرمان منع کار زنان در رسانه‌ها

هشدار مرکز خبرنگاران نسبت به احتمال صدور فرمان منع کار زنان در رسانه‌ها

مرکز خبرنگاران افغانستان در واکنش به طرزالعمل تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان درباره کار زنان در رسانه‌ها نسبت به پیامدهای منفی محدودیت‌ها هشدار داده است.

این مرکز نسبت به دستورالعمل طالبان که پوشش کنونی مجریان زن را قابل‌ قبول نمی‌داند، ابراز نگرانی کرده است.

منابع تایید کردند که محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در نشستی با حضور مسوولان رسانه‌ها گفته است که مجریان زن اگر حجاب پیشنهادی این گروه را رعایت نکنند، احتمالاً فرمان منع کامل کار آنان در رسانه‌ها صادر خواهد شد.

با این حال، مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت رسانه‌ها در کشور گفته که زنان همین اکنون هم با محدودیت‌های شدید کاری مواجه هستند و صدور این فرمان پیامدهای منفی شدیدتر در پی خواهد داشت.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین