Select Page

استقبال حکومت پاکستان از طرح راه اندازی مجدد پروژه کاسا یک هزار

استقبال حکومت پاکستان از طرح راه اندازی مجدد پروژه کاسا یک هزار

حکومت پاکستان از طرح بانک جهانی برای راه اندازی مجدد پروژه های تجارتی و انتقال انرژی از آسیای مرکزی از طریق افغانستان به جنوب آسیا، استقبال کرده است.

پاکستان در اعلامیه ای به تعهد کشورش در این مورد تاکید کرد.

درخواست برای از سرگیری کار این پروژه از سوی قرغیزستان، تاجیکستان و پاکستان که به همراه افغانستان در این پروژه مشارکت دارند، در ماه دسیمبر پارسال صورت گرفت و تقریباً دو هفته پیش به بانک جهانی ارائه شد.

بانک جهانی در اعلامیه ای گفت که بر اساس یک استراتژی جدید، کار عملی پروژه کاسا یک هزار را آغاز خواهد کرد.

اما بانک جهانی تاکید کرد که هزینه های ساخت این پروژه و عواید آن در آینده در خارج از افغانستان مدیریت می شود و حکومت طالبان در این امر دخیل نخواهد بود.

طالبان در مورد اعلامیه بانک جهانی چیزی نگفته اند،

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین