Select Page

ورزشکاران افغانستان برای کسب سهمیه بوکس المپیک ٢٠٢٤ پاریس عازم ایتالیا شدند

ورزشکاران افغانستان برای کسب سهمیه بوکس المپیک ٢٠٢٤ پاریس عازم ایتالیا شدند

چهار مشت‌زن مرد و یک ورزشکار زن افغانستان با دو مربی و سرپرست برای اشتراک در رقابت‌های بوکس کسب سهمیه المپیک ٢٠٢٤ پاریس، عازم ایتالیا شدند. رقابت‌های بوکس کسب سهمیه المپیک با حضور مشت‌زنان کشورهای گوناگون در ایتالیا برگزار خواهد شد.

در این مسابقات بیش از ٥٠٠ ورزشکار از ١٢٠ کشور حضور دارند و از هر وزن چهار مشت‌زن می‌توانند سهمیه المپیک پاریس را کسب کنند.

سلیمان اسلمی در وزن ٨٠ کیلوگرام، در اولین رقابت و چهارم مارچ با مشت‌زن بلجیمی وارد رینگ خواهد شد.

عبدالقادر غفار در وزن ٩٢ کیلوگرام در نخستین مسابقه و در روز هفتم مارچ مقابل ورزشکار پیروز دیدار ترکمنستان یا ویتنام خواهد رفت.

شیرزاد احمد نیز در وزن ٦٣.٥ کیلوگرام، روز هفتم مارچ با برنده مسابقه دو ورزشکار عراق و اسپانیا مسابقه خواهد داد.

محمد مهدی سهاک در وزن ٥٧ کیلوگرام، در روز هشتم مارج نخستین مسابقه‌اش را با برنده ورزشکاران آلمان و فلسطین برگزار خواهد کرد.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین