Select Page

از بین رفتن بیش از یک هزار گل‌خانه در شیدایی هرات در اثر برف باری و سردی هوا

از بین رفتن بیش از یک هزار گل‌خانه در شیدایی هرات در اثر برف باری و سردی هوا

منابع محلی در هرات می‌گویند که به‌دنبال برف‌باری و سردی هوا در منطقه شیدایی این ولایت، بیش از یک هزار گل‌خانه از بین رفته‌ است.

منابع  می‌گویند که به‌دنبال برف‌باری و سرمای شدید تنها در منطقه شیدایی هرات دست‌کم یک هزار و ۲۰۰ گل‌خانه از بین رفته است.

یک تن از گل‌خانه‌داران در این منطقه می‌گوید: «در حدود یک هزار و ۲۰۰ گل‌خانه بود، به همین منطقه که نزدیک به ۲۰۰ دانه کاملاً تخریب شده و یک هزار گل‌خانه دیگر هم به دلیل سردی از بین رفت.»

گل‌خانه‌داران می‌افزایند که به دلیل برف‌باری سنگین و سردی هوا صدها هزار افغانی متضرر شده‌اند.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین