Select Page

توشیح لایحه پیشنهاد پیوستن سویدن به اتحادیه اروپا از سوی رئیس جمهور هنگری

توشیح لایحه پیشنهاد پیوستن سویدن به اتحادیه اروپا از سوی رئیس جمهور هنگری

رئیس جمهور هنگری لایحۀ پیشنهادی برای پیوستن سویدن به پیمان ناتو را توشیح کرد.

به این ترتیب آخرین گام تخنیکی قبل از پیوستن این کشور به حیث سی و دومین عضو این پیمان، برداشته شد.

براساس اعلامیه ای منتشر شده در ویب‌سایت ریاست‌جمهوری هنگری، توماس سولیوک تصمیم ۲۶ فبروری پارلمان آن کشور را در مورد عضویت سویدن در پیمان ناتو، توشیح کرده است.

سولیوک، این لایحه را به حیث اولین اقدام خود به حیث رئیس‌جمهور جدید هنگری، اتخاذ کرده است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین