Select Page

رئیس جمهور فرانسه خواستار حمایت شجاعانه کشور های اروپایی از اوکراین شد

رئیس جمهور فرانسه خواستار حمایت شجاعانه کشور های اروپایی از اوکراین شد

رئیس جمهور فرانسه، می گوید که زمان آن رسیده تا متحدان اوکراین گام بردارند و زمان ترسو بودن نیست.

امانوئل ماکرون، در سخنرانی به یک نشست در جریان سفر به شهر پراگ پایتخت جمهوری چک، گفت:

“ما مطمئناً در حال نزدیک شدن به لحظه ای در اروپای خود هستیم که در آن مناسب است ترسو نباشیم. ما هرگز نمی خواهیم تراژدی هایی را ببینیم که می آیند و من معتقد هستم که فرانسه و جمهوری چک از آنچه در اروپا اتفاق می افتد آگاه هستند، از این واقعیت که جنگ به خاک ما بازگشته است.”

آقای ماکرون تاکید کرده که در همچو شرایط، باید با شجاعت عمل کرد.

بعد از تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین که در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، فرانسه و جمهوری چک از متحدان نزدیک اوکراین محسوب می شوند.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین