Select Page

بازگشایی مجدد گذرگاه مرزی اسلام قلعه برای مسافران

بازگشایی مجدد گذرگاه مرزی اسلام قلعه برای مسافران

منابع محلی در هرات می‌گویند که گذرگاه اسلام‌قلعه به روی مسافران بازگشایی شده است.

به گفته منابع، مرز اسلام‌قلعه هنوز به روی موترهای باربری بسته است.

این گذرگاه روز گذشته به دلیل تنش‌های مرزی میان طالبان و مرزبانان ایرانی به روی رفت‌وآمد بسته شده بود.

طالبان مدعی شده بودند که به دلیل ورود غیرقانونی یک شهروند ایرانی به خاک افغانستان و خلع‌سلاح او توسط این گروه، مرز اسلام‌قلعه بسته شده است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین