Select Page

گزارش تحقیقی واشنگتن پست در مورد حمایت طالبان از یوتیوبران

گزارش تحقیقی واشنگتن پست در مورد حمایت طالبان از یوتیوبران

روزنامه واشنگتن پوست در مقاله ای به موضوع حمایت حکومت طالبان از یوتیوبرهای پرداخته که که دیدگاه‌های مثبتی از افغانستان ارائه می‌دهند.

به گزارش این رسانه، این افراد با دسترسی به داستان‌هایی که می‌توانند میلیون‌ها بازدید آنلاین داشته باشند، تشویق می‌شوند.

طالبان که در گذشته تلویزیون‌ها را می‌شکست و فیلم‌ها را می‌سوزاند، اکنون از فناوری ویدیویی برای تغییر چهره افغانستان استفاده می‌کند.

در این گزارش آمده است که رژیم طالبان به یوتیوبرها جوازهای فعالیت ارایه میدهد و در صورت نقض قوانین، آنها را لغو می‌کند. در مقابل، ویدیوهای انتقادی از طالبان از یوتیوب ناپدید شده‌اند. دولت محدودیت‌های شدیدی برای محتوای آنلاین اعمال کرده و یوتیوبرهایی که قوانین را نقض کنند، بازداشت می‌شوند.

برخی کانال‌ها بر روی حامیان طالبان تمرکز دارند، و برخی دیگر به طور کامل بر توسعه شهری تحت حکومت طالبان تمرکز می‌کنند اما در این میان برخی از یوتیوبرها به دلیل عدم تمایل به ترویج دیدگاه‌های طالبان، با مشکلاتی مواجه شده‌اند. گزارش واشنگتن پوست میرساند که طالبان به دنبال یوتیوبرهایی هستند که تصویری مثبت از افغانستان ارائه دهند و از آنها برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین