Select Page

استفاده غیرقانونی شهروندان افغانستان از اراضی ترکمنستان

استفاده غیرقانونی شهروندان افغانستان از اراضی ترکمنستان

روزنامه تایمز آسیای مرکزی گزارش داده است که شهروندان افغانستان از هزاران کیلومتر مربع اراضی ترکمنستان برای مقاصد اقتصادی غیرقانونی استفاده می‌کنند.
بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های رسانه‌های ترکمنستانی، این افراد به طور غیرقانونی در مناطق مرزی ترکمنستان به چرای گله‌های خود می‌پردازند، شکار می‌کنند و میوه‌های درختان وحشی را جمع‌آوری می‌کنند.
این مناطق تحت کنترل و ممنوعه هستند، اما شهروندان افغانستان آزادانه به آنها وارد می‌شوند و به پرورش گله‌های خود می‌پردازند.
به گزارش این رسانه مناطق مرزی ترکمنستان در نزدیکی مرز با افغانستان همواره شاهد آتش‌سوزی‌هایی بوده است. کارشناسان محیط زیست می‌گویند که این آتش‌سوزی‌ها ممکن است ناشی از سوزاندن عمدی چمن‌زارها توسط افراد باشد.
سوزاندن عمدی اراضی مورد استفاده برای چرای گله‌ها، ابزار رایجی است که کشاورزان در سراسر جهان برای کشت گیاهان و استفاده از آنها برای حیوانات خود به کار می‌برند.
طالبان تاکنون در مورد ورود غیرقانونی شهروندان افغانستان به خاک ترکمنستان و استفاده از اراضی این کشور برای پرورش گله‌ها اظهار نظر نکرده‌اند.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین