Select Page

سربازگیری ایران از کودکان افغان برای جنگ های برون مرزی

سربازگیری ایران از کودکان افغان برای جنگ های برون مرزی

خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران برای دهه‌ها جمعیت آسیب‌پذیر و مهاجران، به‌ویژه کودکان افغان، را با وعده‌های پاداش‌های مالی و اقامت قانونی به خدمت نظامی وادار کرده است.

این گزارش نقض قوانین بین‌المللی را آشکار نموده و میگوید که ایران کودکان افغان را در چهارچوب لشکر فاطمیون به جنگ سوریه اعزام کرده است. بیشتر اعضای لشکر فاطمیون مهاجران افغان بودند.

در قسمتی از این گزارش آمده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در داخل افغانستان برای سربازگیری فعالیت داشته و دفترهای غیررسمی در این کشور داشته است. هرچند رقم دقیق کودک‌سرابازان عضو فاطمیون دقیق نیست، اما شواهد نشان می‌دهد که سپاه پاسداران از کودکان زیر ۱۸ سال و حتی زیر ۱۵ سال به‌عنوان سرباز برای پیوستن به فاطمیون و حضور در جنگ سوریه استفاده کرده است.

قابل ذکر است که مهاجران افغانستان در ایران با محدودیت‌های شدید زنده‌گی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سازمان ملل گفته است که ۷۸۰ هزار پناه‌جو از سوی این نهاد ثبت شده و ۲.۶ میلیون تن بدون اسناد و ۶۰۰ هزار تن دیگر با مدارک قانونی در این کشور زنده‌گی می‌کنند.

Author

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین