Select Page

دیدار امیرخان متقی با سفیر و نماینده ویژه ی ایران برای افغانستان

دیدار امیرخان متقی با سفیر و نماینده ویژه ی ایران برای افغانستان

در همین حال وزارت خارجه طالبان از دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان خبر میدهد.

معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان میگوید که امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دیدار با سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان در مورد حل مشکلات مهاجران افغان و افزایش برق وارداتی برای کشور گفت‌وگو کرده است.

تکل در صفحه ایکس خود نوشته که قمی در این دیدار جزییاتی را در مورد آخرین نشست دوحه به سرپرست وزارت خارجه طالبان ارایه کرده است.

گفتنی است که پس از سقوط دولت پیشین، هزاران تن از نظامیان پیشین، خبرنگاران، فعالان مدنی، سیاست‌مداران و سایر شهروندان به ایران مهاجر شده‌اند.

Author

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین