Select Page

مادری در ننگرهار پنج‌گانه گی به دنیا آورد: یک زایمان، پنج فرزند

مادری در ننگرهار پنج‌گانه گی به دنیا آورد: یک زایمان، پنج فرزند

یک مادر در ولایت ننگرهار پنج‌گانه گی به دنیا آورد.

این زایمان در شفاخانه حوزوی ننگرهار رخ داد.

این خانم در یک زایمان، پنج فرزند به دنیا آورد.

از این پنج تن، همه پسر می‌باشند. وضعیت سلامتی نوزادها و مادرشان خوب است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین