Select Page

بازگشت بیش از یک ونیم میلیون مهاجر به افغانستان در سال جاری

بازگشت بیش از یک ونیم میلیون مهاجر به افغانستان در سال جاری

سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان می‌گوید که در سال جاری بیش از یک‌ونیم میلیون مهاجر به افغانستان بازگشته‌اند.

عبدالمطلب حقانی در مصاحبه با رادیو – تلویزیون ملی افغانستان، تحت کنترول طالبان، این آمار را اعلام کرد.

حقانی گفت این مهاجران از پاکستان، ایران، تاجیکستان، اوزبیکستان و ترکیه به افغانستان بازگشته‌اند.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اسد سال ۱۴۰۰، شمار زیادی از مردم به کشورهای همسایه پناه بردند.

بیشتر مهاجران و پناهجویان افغانستان در پاکستان، ایران و ترکیه بسر می‌برند، اما هر سه کشور بارها اعلام کرده‌اند که مهاجران فاقد مدارک اقامتی را بازداشت و پس از انتقال به کمپ‌ها به افغانستان اخراج می‌کنند.

به رغم انتقادات نهادهای حقوق بشر، این کشورها به اخراج افغان‌های فاقد سند رسمی اقامت ادامه داده‌اند.

Author

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین