Select Page

انتقالات ۸۰ هزار تن اقلام تجارتی از خطوط آهن افغانستان در یک هفته

انتقالات ۸۰ هزار تن اقلام تجارتی از خطوط آهن افغانستان در یک هفته

اداره ملی خط و آهن زیر کنترول طـالبان اعلام کرده است که در هفته‌گذشته، ۸۰ هزار و ۹۵۰ متریک تن اقلام تجارتی از خطوط آهن افغانستان صادر و وارد شده است.

این انتقالات از تاریخ ۱۸ تا ۲۴ ماه جاری از طریق بنادر حیرتان، آقینه و تورغندی به کشور انجام شده است.

از این میان، ۷۰ هزار و ۳۲۹ تن اقلام تجارتی از طریق خط آهن حیرتان، ۴ هزار و ۹۴ تن از طریق خط آهن آقینه و ۶ هزار و ۵۲۷ تن نیز از طریق خط آهن تورغندی منتقل شده‌اند.

از این مقدار، ۸۶۹ تن به عنوان اقلام صادراتی شامل میوه‌های خشک و آب‌انار محاسبه می‌شود. اداره خط و آهن تأکید دارد که یک بخش بزرگ از انتقالات کشور از طریق صادرات انجام می‌شود. بیشترین تبادلات افغانستان با کشورهای پاکستان، هند و امارات متحده عربی انجام می‌شود

Author

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین