Select Page

نامه خبرنگاران تبعیدی افغانستان به سازمان ملل متحد

نامه خبرنگاران تبعیدی افغانستان به سازمان ملل متحد

روزنامه‌نگاران افغان که مجبور به فرار از وطن خود شده‌اند، در نامه‌ای تند به سازمان ملل متحد، استخبارات طالبان را به عنوان «بزرگترین دشمن رسانه‌های آزاد» در افغانستان معرفی کرده‌اند.

این نامه همزمان با روز ملی خبرنگاران افغانستان منتشر شده و در آن گروه‌های طرفدار آزادی مطبوعات نگرانی‌های جدی خود را در مورد وخامت اوضاع رسانه‌ها در کشور تحت حاکمیت طالبان ابراز می‌کنند.

خبرنگاران تبعیدی از سازمان ملل متحد خواستند تا مقامات طالبان و نهادهای وابسته را به دلیل نقض آزادی بیان در افغانستان تحریم کند.

در این نامه از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان نیز خواسته شده است تا گزارشی در مورد وضعیت فعلی رسانه‌ها و آزادی بیان را تهیه نموده و در آن به طور خاص به نقش استخبارات طالبان در سرکوب آزادی رسانه‌ها بپردازد.

آزادی روزنامه‌نگاران دربند طالبان را تضمین کند.

این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان در آخرین گزارش خود از کاهش قابل توجه آزادی رسانه‌ها و نقض گسترده حقوق روزنامه‌نگاران در طول سال ۲۰۲۳ خبر داده بود.

Author

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین