Select Page

خواست رئیس جمهوری پیشین افغانستان برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها بروی دختران

خواست رئیس جمهوری پیشین افغانستان برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها بروی دختران

حمد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، در آستانه سال تحصیلی جدید، بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌های دخترانه را مطالبه کرده است.

در یک پیام منتشر شده در شبکه‌ی ایکس، حامد کرزی از گروه خواسته است که درهای آموزشی را به روی دختران افغانستان باز کند. او تاکید کرده است که این اقدام بهبود زمینه‌های آموزش و ترقی را فراهم می‌کند و کشور را از نیازمندی به دیگران آزاد، خودکفا و قوی‌تر نماید.

حامد کرزی اشاره کرده است که دختران افغانستان نزدیک به سه سال است که از تحصیل محروم شده‌اند. این اقدامات باعث می‌شود که آن‌ها نتوانند به مکتب و دانشگاه بروند و علم بیاموزند. او تأکید دارد که یادگیری دانش راه بقا، رشد، افتخار و رهایی هر جامعه انسانی است.

حامد کرزی پیش از این نیز بارها درخواست بازگشایی دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران را مطرح کرده است.

Author

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین