Select Page

نگرانی ها بسته شدن کمیته سویدن برای افغانستان

نگرانی ها بسته شدن کمیته سویدن برای افغانستان

رادیو سویدن گزارش می دهد که فعالیت کمیته سویدن در افغانستان از 15 مارچ متوقف شده است. دلیل اصلی این اقدام مشخص نیست، اما رسانه ها از لغو مجوز کار این کمیته در افغانستان توسط طالبان خبر می دهند.

به گزارش رادیو سویدن ، دولت طالبان پیش از این خواستار توقف کار این کمیته شده بود و اکنون این سازمان با توجه به امنیت کارمندان خود مطمئن نیست که چگونه به فعالیت های خود در افغانستان ادامه دهد.

علاوه بر این، آندریاس استفنسون، نماینده کمیته برای افغانستان، گفته است که آنها نمی توانند کارمندان خود را در معرض خطر قرار دهند.

کمیته سویدن چهار دهه قبل در سال 1980 فعالیت خود را در افغانستان آغاز کرد، اما در دو سال گذشته کار آن توسط طالبان محدود شده است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین