Select Page

روشن نمودن آتش نوروزی از سوی رئیس جمهور آذربایجان

روشن نمودن آتش نوروزی از سوی رئیس جمهور آذربایجان

در یک رویداد نمادین، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، آتش نوروزی را در شهر خانکندی، بزرگترین شهر منطقه قره‌باغ، روشن کرده است. این اقدام، که برای چهارمین سال متوالی در این منطقه انجام می‌شود، به عنوان نشانه‌ای از خوشحالی و امید تلقی می‌گردد.

علی‌اف در سخنانی به ملت آذربایجان اشاره کرد که تمامیت ارضی و حاکمیت کشورش اکنون به طور کامل تضمین گردیده است. وی همچنین از فعالیت‌های بازسازی و عمرانی در این مناطق خبر داد و از بازگشت مردم به سرزمین‌های آبا و اجدادی شان استقبال کرد.

رئیس‌جمهور آذربایجان تأکید کرد که عملیات اخیر نظامی شان نشان داده است که آذربایجان از مسیر خود بازنمی‌گردد و بیان داشت که مهم نیست چه قدرتی پشت ارمنستان باشد، آذربایجان به اهداف خود دست خواهد یافت و در این راه موفقیت‌هایی را کسب کرده است.

Author

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین