Select Page

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، در هفته جاری به هند و امارات متحده عربی

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، در هفته جاری به هند و امارات متحده عربی

سفر خواهد کرد. هدف از این سفر، گفتگو با شرکای امریکا در مورد همکاری برای حمایت از مردم افغانستان است.

جزئیات سفر وست هنوز مشخص نیست، اما این سفر در حالی انجام می‌شود که سال تعلیمی جدید در افغانستان آغاز شده است.

در حالیکه ساعات انگشت شمار برای آغاز سال جدید تحصیلی در افغانستان باقی مانده است اما حکومت طالبان تاکنون هیچ اقدامی برای برداشتن ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و تحصیل آنان در پوهنتون ها نکرده است.

شماری از زنان و دختران متاثر از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حکومت طالبان، انتظار دارند که امریکا امسال با وارد کردن فشارهای بیشتر بر حکومت طالبان، زمینه دسترسی آنان به حقوق نقض شده‌شان را فراهم کند.

هنوز مشخص نیست که سفر وست به هند و امارات متحده عربی چه نتایجی در پی خواهد داشت اما این سفر می‌تواند فرصتی برای امریکا باشد تا با همکاری شرکای خود، به مردم افغانستان در این شرایط دشوار کمک کند.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین