Select Page

تاکید طالبان به تعامل با کشور های جهان

تاکید طالبان به تعامل با کشور های جهان

در یک دیدار با کاردار سفارت ایتالیا در کابل، امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، اعلام کرد که دروازه تعامل با این گروه برای همه کشورها باز است. او در این دیدار با ناتالیا کوینتاویل، کاردار سفارت ایتالیا، و جان فرانکو پتروزلا، فرستاده ویژه این کشور در افغانستان، به آن‌ها گفت که طالبان خواهان “روابط متوازن” با همه کشورهای جهان هستند.

ضیااحمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، روز چهارشنبه از این دیدار خبر داده و افزوده است که کشورهای غربی هم می‌توانند مانند سایر کشورهای جهان با طالبان وارد تعامل شوند.

اخیراً، قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه طالبان، در یک دیدار با کوینتاویل، از ایتالیا خواسته بود تا یک “مرکز تشخیص بیماری سرطان” در افغانستان ایجاد کند.

تا کنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین