Select Page

انتقاد جبهه آزادی افغانستان از سیاست‌های طالبان در برابر جشن نوروز

انتقاد جبهه آزادی افغانستان از سیاست‌های طالبان در برابر جشن نوروز

جبهه آزادی افغانستان در یک بیانیه به مناسبت سال‌نو خورشیدی اظهار کرده که ارزش‌های فرهنگی، دینی و تاریخی مردم افغانستان تحت سلطه طالبان با “محدودیت و انکار فزاینده” مواجه شده است.

به گفته این جبهه، حکومت طالبان با عملیات‌های سیاسی و اجتماعی خود مانند سرکوب اعتراضات مدنی، زندانی کردن بی‌گناهان، گسترش فقر و بی‌اعتمادی جمعی ، کشور را به “بحران‌های عمیق” رو به رو کرده است،

این بیانیه بیان می‌کند که طالبان جشن فرخنده نوروز را برای مردمانی که اجدادشان به عنوان پایه‌گذاران آن محسوب می‌شوند، ممنوع اعلام کرده است.

این اقدام در حالی صورت گرفته که قبل از حکومت طالبان، مراسم نوروز به‌شکوه‌ترین شکل ممکن در افغانستان جشن می‌گرفت و تنها در دوره حاکمیت طالبان در گذشته بود که تجلیل از جشن نوروز به‌طور رسمی ممنوع شده بود اما تمام رژیم‌ها و حکومت های افغانستان همیشه این جشن به عنوان یکی از مهمترین جشن‌های مردمی و فرهنگی کشور تجلیل شده است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین