Select Page

نگرانی ها از وضعیت خبرنگاران، رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان

نگرانی ها از وضعیت خبرنگاران، رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان

وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان به شدت نگران‌کننده است.

شماری از خبرنگاران افغان در اروپا و امریکای شمالی می‌گویند طی سال گذشته، بیش از ۵۰۰ خبرنگار به دلیل فشارهای طالبان وظایف خود را ترک کرده و حدود ۳۰۰ نفر دیگر نیز از کشور خارج شده‌اند.

بیش از ۶۰ خبرنگار به دلیل خشونت فیزیکی و شکنجه‌های طالبان مورد آسیب قرار گرفته‌اند، در حالی که ۹ نفر دیگر مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.

به اساس اعلامیه خبرنگاران در تبعید این اقدامات باعث شده که زنان در رسانه‌ها تقریباً حاضر نباشند و رادیو و تلویزیون ملی تنها از یک زبان برای انتشار برنامه‌ها استفاده کند.

وضعیت فعلی نشان‌دهنده سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان توسط طالبان است که پس از بازگشت به قدرت، فشارها و محدودیت‌ها را افزایش داده‌اند.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین